Scenesans

Eventdesign

Vi bistår de største eventbyråene i Norge med å “pimpe opp” deres arrangementer. Vi konseptualiserer alt det visuelle i tråd med deres tema og ønsket stilart. Vi styrker den kreative tankegangen og inspirerer til nytenkning med bærekraft som et gjennomgående fokus. Med en felles plan skaper vi flyt og en unik sanselig opplevelse gjennom HELE eventet.
venue
Eventdesign
Opplevelseskurve/sone

En opplevelseskurve fungerer som en visuell graf som kartlegger alle opplevelseselementene fra start til slutt .

Ofte skisserer vi flere kombinasjoner der vi tester ut forskjellige retninger, bruk av virkemidler og hvilke soner som skal stå i hovedfokus. Dette gjør at all kompetanse i de forskjellige fagdisiplinene blir ivaretatt og snakker samme språk

Vi deler inn opplevelsessonen i markante områder som gjenspeiler både tema og aktivitet for arrangementet. Vi har valgt å dele disse inn i fem hovedsoner:


1- Inn og utgangssone
2- Scene, underholdnings og foredragssone

3- Mingle og bespisningssone
4- Bar og loungesone
5- Mellom og overgangssone

 
Back to top