Scenesans

Konsulenttjenester

Alle konsulenttjenester kan utføres med eller uten rekvisita. De kan utføres innenfor privat eller offentlig sektor. Vi tilbyr konsulenttjenester der vi kartlegger og iscenesetter alt av opplevelsesbasert kommunikasjon

Konsulenttjenester

PR- Stunt & Pop-up

Det er et stort potensiale for bruk av pr-stunt & pop-up innenfor eller utenfor det såkalte tradisjonelle markedsføringsformatet. Vi har et bredt nettverk bestående av dyktige håndverkere og leverandører i inn og utland. 
Vi bistår kreatører med produksjon og er en brobygger mellom ide og ferdig produkt. Ved å ta oss inn tidlig i prosessen holder vi kostnadene nede og ikke minst sparer tid.

Konsulenttjenester

Co -Kuratering

Med bakgrunn fra både kunst og scenografi er vi en unik støttespiller til en kurator. Vi har god stedsspesifikk sans, med spisskompetanse innenfor materialer, spesialløsninger, komposisjon, farge og lyssetting. Vi er et ledd mellom kurator, lokasjon og kunsten. Vi har som felles mål at utstillingen skal være en total opplevelse i forhold til de omgivelsene det befinner seg i.

Back to top